CAD dla projektantów, mechaników. Modelowanie bryłowe, projektowanie 2D i 3D

… witamy w serwisie programu MegaCAD

 

Nowy MegaCAD 2018 


Wersja 2018

 

MegaCAD 2018 – od połowy grudnia 2017 r. w sprzedaży znajduje się wersja 2018. Zadebiutowała od razu we wszystkich podstawowych wersjach Lt, 2D OEM, 2D i 3D oraz 3D z rozwijaniem blach.

Informacje – wersja 2018.

 

Ciekawsze nowe funkcje – MegaCAD 2018: 

 • wykazy struktury zespoły/części/elementy;
 • zmiany w zarządzaniu częściami (elementami bibliotecznymi, dołączonymi zespołami);
 • zmiany w zarządzaniu zespołami i podzespołami wchodzącymi w skład modelu 3D;
 • zmiany w wykazach: hypelinki, wizualizacje;
 • automatyczna powierzchnia robocza w 3D;
 • automatyczna aktualizacja dokumentacji 2D otwartej w uruchomionych kopiach MegaCADa;
 • Drag&Drop – automatyczne śledzenia krawędzi elementu 3D;
 • Lista powiązań – edycja powiązań na modelu;
 • możliwość grupowania tych samych operacji na różnych obiektach 3D;
 • tworzenie własnych operacji edycyjnych 3D typu dodawanie, odejmowanie itp. do wykorzystania w innych projektach;
 • dodane nowe funkcje i zmiany istniejących w zakresie projektowania 2D oraz modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D;
 • zmiany w funkcji Drag&Drop;
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).

MegaCad
MegaCad Lt
MegaCad 2d OEM
MegaCad 2d
MegaCad 3d
MegaCad - Aplikacje
MegaCad 3d - wersje edukacyjne
Opisy, filmy, info

MegaCAD

MegaCAD – system CAD znajdujący się na rynku od 1989 r.. Cały czas rozwijane są cztery wersje do projektowania 2D i 3D. Program w wersji 3D oferuje modelowanie bryłowe i powierzchniowe. Wiele grup funkcji umożliwia modelowanie parametryczne oraz arytmetykę brył, powierzchni i krzywych 3D. Modelowanie parametryczne, tworzenie modeli hybrydowych oraz tworzenie powiązań elementów bryłowych i powierzchniowych umożliwia generowanie wiele modeli i rozwiązań alternatywnych. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe, powiązanie z modelowaniem parametrycznym oraz dostęp do bibliotek 3D typowych elementów skraca do minimum czas poświęcony na stworzenie projektu. W połączeniu z projektowaniem 2D, umożliwia otrzymanie na bazie stworzonego modelu kompletnej, dynamicznie połączonej dokumentacji 2D. Wszystkie zmiany automatycznie są odzwierciedlane w połączonej dokumentacji, co pozwala skrócić czas opracowania wynikowej dokumentacji projektowej trójwymiarowej i dwuwymiarowej.
Wersja 2D
oferuje modelowanie parametryczne 2D. Umożliwia projektowanie 2D w dowolnej branży. Wiele funkcji oraz dostęp do bibliotek typowych oznaczeń (wielu producentów) skraca proces projektowania 2D do minimum. Dzięki wielu zaawansowanym rozwiązaniom MegaCAD gwarantuje wygodę, szybkość i wysoką jakość projektowania 2D i 3D. Szereg aplikacji pozwala na ukierunkowanie programu. Głównie są to aplikacje do rozwijania blach, tworzenia modeli kinematycznych, projektowania konstrukcji stalowych czy aplikacje do sterowania obrabiarkami. Pakiet MegaCADa jest wygodnym programem CAD dla projektantów z różnych branż.

 

solidna firma
solidna firma

 

 

 

 

 

 

 

rzetelna firma
rzetelna firma

 

 

 

 

 

 

 

Grenke
Grenke

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo.org
budownictwo.org

 

 

 

 

 

 

 

metale.org
metale.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczniki agnat.pl