Abonament - info

Abonament – info

… abonament do MegaCADa – INFO

MegaCAD - logo 3D

Abonament do MegaCADa  pozwala na bieżące uaktualnianie używanej wersji. Wszystkie nowości jakie pojawia się w programie w ciągu roku otrzymuje się w ramach opłaty abonamentowej.

Podpisując umowę o świadczenie usług, wybierasz najbardziej opłacalny i skuteczny sposób, aby zawsze korzystać z najnowszych rozwiązań w programie. Twoi pracownicy zawsze mają najnowsze narzędzia do projektowania. Regularne aktualizacje i dodatki Service Pack są automatycznie udostępniane do pobrania. Dzięki umowie serwisowej możesz lepiej zaplanować swój budżet IT. Płacisz ustaloną roczną opłatę i automatycznie otrzymujesz wszystkie aktualizacje jakie pojawią się w ciągu roku.

Ogólne warunki:

  1. Umowa początkowo zawarta jest na okres 2 lat.
  2. Następnie umowa zostanie przedłużona o kolejny rok, chyba że Użytkownik zrezygnuje z usługi.
  3. Okres obowiązywania umowy rozpoczyna się z datą zaksięgowania płatności.
  4. Umowę przedłuża się przez wpłacenie opłaty abonamentowej na podstawie faktury proforma.
  5. Umowę można rozwiązać pisemnie najpóźniej w terminie 6 tygodni od daty jej wygaśnięcia.
  6. Producent oprogramowania może zmienić cenę według własnego, uzasadnionego uznania.
  7. Podniesienie ceny o więcej niż 5% kwoty netto jest podstawą do rozwiązania umowy ze strony Użytkownika.

 

Przejście do cennika Ceny abonamentu