Ceny szkoleń

Ceny szkoleń

Logo MegaCADa

… Ceny i warunki zakupu od dnia 01.02.2022 r.


Ceny szkoleń

Rodzaj szkolenia
Ceny w zł
Szkolenie na miejscu u klienta – dwa dni po 5 godzin dziennie
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – dla 1 osoby 1.700
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – każda dodatkowa osoba +800
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – dla 1 osoby 1.700
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – każda dodatkowa osoba +800
Szkolenie w naszej firmie – dwa dni po 5 godzin dziennie
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – dla 1 osoby 1.200
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – każda dodatkowa osoba +700
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – dla 1 osoby 1.200
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – każda dodatkowa osoba +700
Szkolenie w naszej firmie – jeden dzień – 5 godzin
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – dla 1 osoby 800
Szkolenie podstawowe w wersji 2D – każda dodatkowa osoba +700
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – dla 1 osoby 800
Szkolenie podstawowe w wersji 3D – każda dodatkowa osoba +700

Podane ceny i warunki zakupu nie są wiążącą ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany cen.