Kinematyka

Logo MegaCADa

… Kinematyka

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

Kinematyka pozwala na symulację ruchu elementów. Czy to będzie działać? – To pytanie, można zadać na etapie budowy modelu. Odpowiedzieć rzetelnie może MegaCAD Kinematyka. Pozwala na etapie tworzenia sprawdzić funkcjonowanie zaprojektowanego modelu, na długo przed pierwszym prototypem. Moduł jest zintegrowany z MegaCADem 3D. Użytkownik może zdefiniować połączenia i zależności znane z MegaCADa. Kinematyka wspiera projektanta w szybkim wdrożeniu zmian produktowych. Użytkownik może szybko ocenić różne alternatywy (Co jeśli…..?).

Kinematyka może symulować ruchy i definiować zależności. Automatyczna ocena ograniczeń sprawia, że animacja mechanizmów od bardzo prostych jak równoległobok, mechanizm korbowy do bardziej skomplikowanych jak silnik tłokowy są proste. Opracowane mechanizmy mogą posiadać kilka napędów o różnych parametrach ruchu. Za pomocą kilku kliknięć myszką, można stworzyć animację jak nowe produkty zachowują się w działaniu. Na zakończeniu pracy można zapisać animację do pliku video. Animacja będzie uwzględniać właściwości materiałów określone w MegaCADzie, takie jak materiały, tekstury itp. Jakość wyświetlania na wyjściu można dostosować elastycznie do szybkiego projektowania w kierunku fotorealistycznej reprezentacji (tekstury, odbicia, cienie i załamania światła).

Kinematyka – aplikacja jest bardzo pomocnym narzędziem w przypadku oceny skomplikowanych układów kinematycznych, co czyni ją szczególnie przydatną jako wsparcie podstawowej wersji 3D CADa dla mechaników.


Kinematyka
 pozwala na stworzenie pliku w formacie *.mkin. Film będzie przedstawiał animację zaprojektowanego modelu.

Wymaga minimum MegaCADa w wersji 3D.

Informacje – otwarcie pliku tekst alternatywny
Cena aplikacji tekst alternatywny

kinematik01

kinematik02

kinematik04

kinematik04

Logo