MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

Kinematyka – symulacja ruchu

Kinematyka pozwala na symulację ruchu elementów. Czy to będzie działać? – To pytanie, można zadać na etapie budowy modelu. Odpowiedzieć rzetelnie może MegaCAD Kinematyka. Pozwala na etapie tworzenia sprawdzić funkcjonowanie zaprojektowanego modelu, na długo przed pierwszym prototypem. Moduł jest działa na bazie MegaCADa 3D. Użytkownik może zdefiniować połączenia i zależności znane z MegaCADa. Kinematyka wspiera projektanta w szybkim wdrożeniu zmian produktowych. Użytkownik może szybko ocenić różne alternatywy (Co jeśli…..?).


Kinematyka może symulować ruchy i definiować zależności. Automatyczna ocena ograniczeń sprawia, że animacja równoległoboku, suwaka, mechanizmu korbowego lub silnika tłokowego są proste. Za pomocą kilku kliknięć myszką, można stworzyć animację jak nowe produkty zachowują się w działaniu. Na zakończeniu pracy można zapisać animację do pliku video. Animacja będzie uwzględniać właściwości materiałów określone w MegaCADzie, takie jak materiały, tekstury itp. Jakość wyświetlania na wyjściu można dostosować elastycznie do szybkiego projektowania w kierunku reprezentacji.


Kinematyka – Silnik Open Dynamics umożliwia zależne jednoczesne ruchy wokół maksymalnie trzech osi dzięki nowym elementom łączącym (przegub kulowy, przegub Cardana, suwak, zawias, silnik liniowy, silnik kątowy)
Pozwala na określenie położenia elementów ramienia na podstawie położenia efektora końcowego

Kinematyka – symulacja oprócz samego ruchu pozwala na kontrolę kolizji pomiędzy elementami, zarówno ruchomymi jak i nieruchomymi. W wyniku można otrzymać dokładne dane, w którym momencie wystąpiła kolizja.

Kinematyka pozwala na definiowanie zdarzeń. Przykładowo silnik numer 2 zaczyna pracować w momencie jak silnik numer 1 osiągnął zdefiniowane położenie.

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie