Leasing MegaCADa

Logo MegaCADa

… Leasing MegaCADa

 

Anwalt im Büro

W dniu 07.03.2012 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Grenkeleasing Sp. z o. o.. 

 

Zalety leasingu:

 • Dostęp do nowoczesnej technologii. Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.
 • Małe obciążenie finansowe. Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw.
 • Duże możliwości inwestycyjne. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać sié już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.
 • Uproszczone procedury. Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.
 • Korzyści z produktu. Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością.
 • Wolne środki. Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność.
 • Czysty zysk podatkowy. Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.


Charakterystyka oferty Grenkeleasing:

 • Finansowanie w PLN;
 • Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej – raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu pomimo wzrostu stóp procentowych na rynku,
 • Leasing IT (w tym oprogramowania) od 1500 zł netto,
 • Opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;
 • Okres leasingu od 18 do 60 miesięcy .
 • Szybka decyzja ( do 10 tys pln max. 2 godziny, od 10 do 30 tys 1 dzień roboczy, od 30 tys około 2 dni roboczych)
 • Minimum formalności – do wydania decyzji wymagane skany dokumentów rejestrowych i wniosek


Korzyści dla klienta:

 • Nie angażujemy gotówki (leasing na 100% )
 • Koszty co miesiąc – cała rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu,
 • Nie ma amortyzacji, księguje się tylko FV co miesiąc – wygoda,
 • Dzięki 100% finansowaniu można wybrać dużo lepsze i przedewszystkim efektywniejsze rozwiązanie,
 • Poprawa płynności w firmie – zamiast zakupu za gotówkę wybieramy leasing, gotówkę można przeznaczyć na inne cele w firmie
 • Odliczamy w pełni VAT od każdej FV czynszowej – jeśli jest oczywiście płatnikiem podatku VAT, w przypadku zakupu na kredyt lub gotówkę Vat płaci z góry w całości.
 • Wygoda – cała transakcja zrealizowana u dostawcy
 • Szybkie i proste procedury w oparciu o wnioski online.
 • Przewidywalność – stałe raty miesięczne
Logo