MegaCAD 2018 Info

… MegaCAD 2018 – skrót nowości   

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2018 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Tak więc ponad 100 usprawnień jest znakiem dalszego rozwoju MegaCAD.

Opis nowości:

– 2018 Lt, 2D OEM i 2D – plik zip z opisem   tekst alternatywny 2018
– 2018 3D – plik zip z opisem   tekst alternatywny

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • dalsze zmiany w wykazach materiałowych;
 • możliwość dopisania informacji do elementu w jego właściwościach;
 • większa integracja z Windows Eksploratorem w zakresie wyświetlania plików;
 • dodany import dalszych formatów m.in. PDF, JT;
 • zmieniony import/eksport z/do formatu STL;
 • zmiany w zarządzaniu częściami (elementami bibliotecznymi, dołączonymi zespołami);
 • zmiany w zarządzaniu zespołami i podzespołami wchodzącymi w skład modelu 3D;
 • zmiany w wykazach: hypelinki, wizualizacje;
 • automatyczna powierzchnia robocza w 3D;
 • automatyczna aktualizacja dokumentacji 2D otwartej w uruchomionych kopiach MegaCADa;
 • Drag&Drop – automatyczne śledzenia krawędzi elementu 3D;
 • Lista powiązań – edycja powiązań na modelu;
 • możliwość grupowania tych samych operacji na różnych obiektach 3D;
 • materiały – możliwość ustawienia filtrów na wyświetlanie elementów: z materiałami, bez itp.;
 • funkcje informacyjne: możliwość uzyskiwania wyników w litrach itp., masa obiektów 3D bez dopisanego materiału (gęstości) obliczana jest z gęstością wody;
 • tworzenie własnych operacji edycyjnych 3D typu dodawanie, odejmowanie itp. do wykorzystania w innych projektach;
 • dodane nowe funkcje i zmiany istniejących w zakresie projektowania 2D oraz modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D;
 • zmiany w funkcji Drag&Drop;
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
  przekladnia-01

 

autko-01 kolnierz-01
Logo