MegaCAD 2019 Info

… MegaCAD 2019 – skrót nowości   

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2019 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Tak więc ponad 100 usprawnień jest znakiem dalszego rozwoju MegaCAD.

 

      Spis najważniejszych nowości MegaCAD 2019

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • dalsze zmiany w wykazach materiałowych:
  • dodanie informacji o materiale obiektu;
  • możliwość dodania wartości z powiązanych z obiektem 3D linii wymiarowych;
  • możliwość uwzględniania elementów wyłączonych;
  • powiększenie do elementu z jego pozycji w wykazie;
  • podświetlanie wybranej pozycji z wykazu na modelu;
  • wyświetlanie dopisanych informacji nie uwzględnianych w wykazie;
  • możliwość sumowania powierzchni i długości w obrębie zespołu/części;
  • dodanie długości elementów 2D;
 • rozszerzone zarządzanie elementami bibliotecznymi/częściami/zespołami 3D i 2D:
  • automatyzacja zmian w obiektach identycznych;
  • odłączanie obiektu w przypadku zmiany jego nazwy;
  • odłączanie obiektu w przypadku zmiany jego geometrii;
  • odłączanie obiektu w przypadku zmiany jego atrybutów;
  • odłączanie obiektu w przypadku zmiany dopisanych informacji;
 • informacja matematyczna o długości pojedynczych elementów polilinii;
 • rozszerzenie bibliotek ulubionych o wybór z drzewa katalogów części;
 • praca zespołowa nad jednym projektem:
  • definiowanie administratora oraz użytkowników;
  • definiowanie różnych uprawnień użytkowników w różnych projektach;
  • możliwość jednoczesnej pracy nad jednym projektem/rysunkiem;
  • automatyczna aktualizacja zmian wprowadzonych przez użytkowników;
 • nowe opcje dynamicznej zmiany punktu/osi obrotu;
 • możliwość dynamicznej zmiany punktu odniesienia;
 • możliwość pomiaru wybranego ciągu krawędzi obiektu 3D;
 • edycja punktu odniesienia obróbki;
 • optymalizacja obliczeń wieloprocesorowych połączonej dokumentacji 2D;
 • asocjatywne wymiarowanie w dokumentacji 2D z modelem 3D;
 • optymalizacja definiowania gwintowanych powierzchni w otworach;
 • nowe możliwości wyboru otworów do gwintowania;
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
 

przekladnia-01

pudelko

 

uzytkownicy wykaz
Logo