MegaCAD 2020 Info

… MegaCAD 2020 – skrót nowości   

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2020 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Duży nacisk został położony na dalszy rozwój parametryzacji 3D i 2D.

 


Opisy nowości – w stosunku do wersji 2019 – do pobrania:

– 2020 Lt, 2D OEM i 2D – plik zip z opisem   tekst alternatywny MegaCAD 2020
– 2020 3D – plik zip z opisem   tekst alternatywny


Spis najważniejszych nowości

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • nowy obiekt 2D – linie symboli;
 • dalsze zmiany w wykazach materiałowych:
  • dodanie dalszych informacji o materiale obiektu;
  • możliwość dodania wartości z powiązanych z obiektem parametrów (zmiennych);
  • w widokach elementów 2D wstawiany jest zawsze widok na element;
  • wyświetlanie dopisanych informacji nie uwzględnianych w wykazie;
 • rozszerzone zarządzanie elementami bibliotecznymi/częściami/zespołami 3D i 2D:
  • dalsza automatyzacja zmian w obiektach identycznych;
  • wstawione zespoły/części – zmiana jednego z kilku – zmiana nazwy;
 • dopisanie informacji materiałowych na etapie tworzenia zespołu/części/elementy bibliotecznego;
 • informacje matematyczne:
  • suma długości wzbogacona o krawędzie 3D;
  • zmiana powierzchni odniesienia i punktu „0,0” przy pomiarze współrzędnych;
 • zmodernizowane okno zarządzania bibliotekami ulubionymi;
 • nowe opcje dynamicznej zmiany punktu/osi obrotu;
 • możliwość dynamicznej zmiany punktu odniesienia;
 • edycja punktu odniesienia obróbki;
 • asocjatywne wymiarowanie w dokumentacji 2D z modelem 3D;
 • biblioteki parametryzowane 3D:
  • definiowanie części parametryzowanej wraz z tabelami wartości parametrów;
  • część może zawierać również linie wymiarowe powiązane ze zmienianymi parametrami;
  • możliwość dynamicznej zmiany wartości parametrów (i podglądu) podczas wstawiania części;
  • możliwość zmiany z podglądem części wstawionej do modelu;
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
 

Linia symboli

Część paramatryzowana - podgląd podczas zmian

 

Wykaz ilościowy Wykaz pojedynczych części
Logo