MegaCAD 2021 Info

MegaCAD 2021 Info

… MegaCAD 2021 – skrót nowości 

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2021 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Duży nacisk został położony na dalszy rozwój parametryzacji oraz zarządzania częściami i wykazów materiałowych.

 


Opisy nowości – w stosunku do wersji 2021 – do pobrania:

– Nowości – plik zip z opisem   w przygotowaniu MegaCAD 2021

Spis najważniejszych nowości

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • zmieniony układ menu:
  • nowe opcje dokowania własnych menu jak np. Bibliotek ulubionych
  • łączenie dwóch i więcej menu w jedno, łącznie z własnymi menu
  • tworzenie własnego menu – nowe opcje
 • MegaCADBrowser – własna internetowa przeglądarka plików CAD – części i zespoły 3D i 2D TraceParts – integracja z katalogiem TraceParts
 • Edycja Obrót – Punkt „0,0” jest ustawiany w punkcie obrotu
 • Warstwy i Grupy
  • Nowa opcja drukowania widoków Open-GL w formie bitmap
  • Zapis ustawień wyświetlania warstw/grup
 • Kreskowanie – wyrównanie kąta kreskowania do krawędzi
 • dalsze zmiany w wykazach materiałowych:
  • maksymalizowanie okna dialogowego wykazu
  • nowe informacje – nowy klucz $ (ATTR: MAT_NAM) – nazwa dopisanego materiału
  • Sortowanie według kilku kryteriów
  • Tryb przypisania / wyboru – wybór tylko elementów z/bez dopisanych informacji
  • Edycja informacji BOM zespołu – dopisanie informacji do załadowanej części
  • Lista części – eksport do MS-Excel – dodany pasek postępu w przypadku eksportu dużych listy części
  • Lista części w dokumentacji 2D – liczone są wszystkie wystąpienia w modelu danej części
  • Lista części – niewidoczność – ustawianie niewidoczności/widoczności wybranych pozycji
  • Lista części – bitmapy są automatycznie dopasowywane
  • listy części – eksport do MS-Excel – eksportowane są bitmapy jako nazwy plików
 • elementy bibliotecznymi/części/zespoły 3D i 2D:
  • możliwość automatycznego wyłączenia/włączenia stworzonej części
  • zmiany w automatyzacji zmiany nazw części/zespołów w zakresie projektu
 • informacje matematyczne:
  • wyniki – separator systemowy
  • reprezentacja jednostki $E – odpowiednio wstawiane są niezbędne indeksy
 • Zmienne parametryzowane
  • wartości zmiennych można przechowywać w tabeli
  • bezpośrednia zmiana wpisów wartości oraz kontrola powtórzeń wartości danej zmiennej
 • Wychwyt punktów – wychwyt punktu przecięcia kierunku z płaszczyzna roboczą
 • Wybór powierzchnią – optymalizacje przy wyborze konturów
 • Wiercenia
  • dowiązanie wiercenia do wskazanego punktu
  • przesuwanie wiercenia z użyciem parametrów
  • zmiana punktu odniesienia
 • Wirtualny przekrój – opcja dla powierzchni przekroju zachowania koloru ciętego obiektu
 • Bryła wyciągana – możliwość wyboru wyciąganego przekroju z biblioteki profili
 • Połączenia śrubowe:
  • tworzenie połączenia śrubowego
  • wizualizacja tworzonego połączenia
  • automatyczne wiercenie otworów
  • możliwe gwintowanie otworów
  • wstawianie śruby, nakrętki, podkładek zwykłych i sprężystych
  • opcja z wiercenie i/lub gwintowaniem
  • zapisywanie połączeń
  • edycja z poziomu historii brył jak i za pomocą Drag&Drop
 • Historia tworzenia
  • znacząco została przyspieszona wizualizacja dużych złożeń
  • dynamicznie aktualizowany podgląd przy zmianie atrybutów obiektów
  • podczas kopiowania przejmowane są również dopisane informacje
 • Przeciągnij i upuść
  • w menu podręcznym usuwanie wiercenia
  • w menu podręcznym usuwanie zaokrąglenia i fazowania
 • Tworzenie części z automatycznym dopisywanie informacji
 • Nowe formaty importu
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
 

Kilka filmów o nowościach:


Nowa funkcja – połączenie śrubowe

Ściągnięcie pliku z filmem – pobranie filmu w pliku *.zip -> (polaczenia-srubowe.zip – 32,0 MB)


 


Obiekty wyciągane z profili

Ściągnięcie pliku z filmem– pobranie filmu w pliku *.zip -> (bryly-z-profili-i-przekroje.zip – 50,0 MB)


 


Automatyczne dowiązanie wierceń i ich edycja

Ściągnięcie pliku z filmem– pobranie filmu w pliku *.zip -> (wiercenia-dowiazanie-przesuwanie.zip – 15,0 MB)


 


Linia symboli

Część paramatryzowana - podgląd podczas zmian Wykaz pojedynczych części