MegaCAD 2022 Info

… MegaCAD 2022 – skrót nowości 

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2022 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Wraz z MegaCAD 2022 po raz kolejny dostarczamy w tym roku jeszcze bardziej wydajne oprogramowanie CAD.

MegaCAD 2022 prowadzi nas dalej w kierunku naszego celu, jakim jest uczynienie projektowania tak prostym, jak to tylko możliwe. Skorzystaj z naszej bliskiej współpracy z naszymi klientami i 36-letniego doświadczenia w tworzeniu programu CAD – MegaCADa.

Chociaż MegaCAD nie wymaga żadnego projektowania parametrycznego, ponieważ swobodne modelowanie jest nie do pobicia, co jest wybitną cechą MegaCAD, rozszerzenia dla zmiennych złożeń pokazały, że MegaCAD również tutaj wyznacza standardy.

Opis nowości:

– 2022 Lt, 2D OEM, 2D i 3D – plik zip z opisem Pobranie pliku

MegaCAD 2022

 

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • MegaCADBrowser – zmiana w wyszukiwaniu części
 • numerowanie – dodane więcej formatów tekstów
 • dalsze zmiany w wykazach materiałowych:
  • zmiana w numerowaniu
  • sortowanie według elementów
  • możliwość uwzględniania obiektów zależnych
  • poprawione wyświetlanie elementów na liście
  • okno dialogowe zestawienia komponentów
 • elementy parametryzowane:
  • możliwość automatycznego wyłączenia/włączenia zmiennych
  • blokowanie/odblokowanie zmiennych
  • parametryzacja komponentów
  • komponenty okno dialogowe
 • informacje matematyczne:
  • wyniki – separator systemowy
  • reprezentacja jednostki $E – odpowiednio wstawiane są niezbędne indeksy
 • historia modelu – wyszukiwanie
 • menu kontekstowe – nowa opcja „Informacje o obiekcie”
 • kroje liter typu „Open” (otf) są możliwe do użycia
 • optymalizacja okienek podglądu zawierających części
 • wstawianie części Drag&Drop – zmienne parametryzowane są wstawiane
 • zmieniona funkcja do tworzenia powierzchni 3D z przekroju – dodane okno dialogowe z parametrami
 • Zmienne parametryzowane
  • wartości zmiennych można przechowywać w tabeli
  • bezpośrednia zmiana wpisów wartości oraz kontrola powtórzeń wartości danej zmiennej
 • Wychwyt punktów – wychwyt punktu przecięcia kierunku z płaszczyzna roboczą
 • Wybór powierzchnią – optymalizacje przy wyborze konturów
 • Wiercenia
  • dowiązanie wiercenia do wskazanego punktu – parametryzowane
  • przesuwanie wiercenia z użyciem parametrów
  • zmiana punktu odniesienia
  • opcja deaktywacji/aktywacji połączenia otwory z obrabianym obiektem
 • Wirtualny przekrój – opcja dla powierzchni przekroju zachowania koloru ciętego obiektu
 • Bryła wyciągana – możliwość wyboru wyciąganego przekroju z biblioteki profili
 • Połączenia śrubowe – nowe opcje:
  • dodanie nawierceń
  • wykrywanie kolizji
  • poprawiony podgląd połączenia
 • Nowe formaty importu
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
 

Część paramatryzowana - podgląd podczas zmian


 


Wykaz pojedynczych części


 


Linia symboli


 

 

   
Logo