MegaCAD 2023 Info

… MegaCAD 2023 – skrót nowości CAD 

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2023 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój CAD opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Duży nacisk został położony na dalszy rozwój parametryzacji oraz zarządzania częściami i wykazów materiałowych.

 


Opisy nowości – w stosunku do wersji 2023 – do pobrania:

– Nowości – plik zip z opisem   Pobranie pliku MegaCAD 2023

Spis najważniejszych nowości

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • Dodane opcje układu menu:
  • nowe opcje dokowania własnych menu ikonowych
  • własne menu ikonowe „podręczne przy myszy”
 • Dodane nowe opcje układu okien na ekranie:
  • dowolny układ okien (maks. podział na 4)
  • dowolne widoki w tak zdefiniowanych oknach
 • dodatkowe opcje przy numerowaniu zespołów/części/elementów
 • nowe opcje wykazów zespołów/części/elementów w obszarze modelu i w połączonej dokumentacji 2D
 • DB – nowe funkcje do zarządzania zespołami/częściami:
  • struktura zespołu/części
  • podgląd wszystkich/wybranych zespołów/części
  • zarządzanie zespołami/częściami
  • łączenie/rozkładanie zespołów/części
  • zespoły/części parametryzowane – edycja z poziomu zarządzania
 • Warstwy i Grupy – nowe funkcje do zarządzania wyświetlaniem
 • Nowe opcje przy wymiarowaniu asocjatywnym
 • Informacje – objętość i punkt ciężkości działają również na importowanych obiektach STL
 • Dalsze zmiany w wykazach materiałowych:
  • dodanie nowych opcji
  • listy części – eksport do PDF – wyrównywanie tekstów
 • Zmiana-poprawa wyświetlania ekranu w trybie OpenGL
 • Import modeli – poprawiona i zoptymalizowana korekcja nieprawidłowości oraz odchyleń
 • Poprawiona czytelność struktury historii modelu – łatwiejsza selekcja obiektów
 • Zmiana wyszukiwania w historii modelu
 • Funkcja Drag&Drop:
  • dodatkowe opcje kopiowania, obrotu itp.
  • okręgi – rozszerzona lista poleceń z dostępem do geometrii okręgu łącznie z tworzeniem nowych obiektów
  • polilinie – rozszerzona lista poleceń w menu podręcznym łącznie z tworzeniem nowych obiektów 
 • Wybór powierzchnią – optymalizacja przeliczania powierzchni w 3D
 • Połączenia śrubowe – pozycjonowanie połączeń na macierzach punktów
 • Wiercenia
  • zoptymalizowany wygląd wierceń w dokumentacji 2D
  • wiercenie prze wiele obiektów
 • Rozbudowana kontrola kolizji
 • Poprawione drukowanie do pliku PDF
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).
 

 

Drag&Drop - okrąg z parametrami Drag&Drop - polilinia z parametrami

 

 

 

 

 

 

 


Wstawienie macierzy połączeń śrubowych Wstawienie macierzy połączeń śrubowych

 

 

 

 

 

 


Zarządzanie - zespół z częściami

 

Część paramatryzowana - podgląd podczas zmian Wykaz pojedynczych części
Logo