MegaCAD 2D/3D Viewer Professional

Logo MegaCADa

… MegaCAD 2D/3D Viewer Professional

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – aktualnie 2020 – narzędzie, które może być używane zarówno w przygotowaniu pracy, w produkcji, jak iw sprzedaży oraz w dziale marketingu, tj. We wszystkich obszarach firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt, ale potrzebują oni dostępu do rysunków i modeli, aby uzupełnić brakującą miarę lub utworzyć wyrażenie w rzeczywistej skali. Wizualizacje, analizy i konwersje można łatwo i szybko wykonywać za pomocą aplikacji MegaCAD Viewer 2D / 3D Professional w niezrównanym stosunku ceny do wydajności. Możesz także manipulować danymi CAD, dodawać wymiary 3D i dodawać brakujące widoki 2D i przekroje. Może służyć komunikacji zewnętrznej za pośrednictwem 2D / 3D PDF z klientami i dostawcami. Wszystkie te funkcje są połączone w jednym produkcie.

Ekran aplikacji

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – może nie tylko odczytywać i zapisywać pliki MegaCAD i ACIS (SAT), ale także umożliwia import wszystkich popularnych neutralnych formatów CAD, takich jak IGES, STEP i VDA-FS, a także CATIA V4, V5 i V6, PTC Creo, AutoCAD, Autodesk Inventor, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks i Siemens Unigraphics (NX). Opcjonalna umowa serwisowa (abonament) utrzymuje te konwertery 3D na bieżąco.

Dzięki aplikacji MegaCAD Viewer 2D / 3D Professional, pliki MegaCAD i importowane modele 3D można również zapisać jako plik 3D PDF, który można oglądać ze wszystkich stron za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader DC.

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – można otwierać rysunki AutoCAD i MegaCAD 2D z obszarami papieru i modelami 3D w nich zawartymi oraz powiązanymi arkuszami 2D. W razie potrzeby można również tworzyć nowe arkusze robocze, na przykład generować widoki 2D importowanego modelu 3D i definiować nowe przekroje 2D na bazie wczytanego modelu.

 

Importowane formaty

Definiowanie dokumentacji 2D

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – udostępnia wiele funkcji informacyjnych do określania odległości, określania zasięgu lub zawartości powierzchni lub sprawdzania powierzchni i objętości, ciężaru lub środka ciężkości modelu 3D.

Menu informacji

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – struktury grup i warstw zwiększają przejrzystość oraz można nimi dowolnie zarządzać. Pozwala to na ustalenie widoczności obiektów na modelu 3D oraz niezależnie w wygenerowanej dokumentacji 2D. Opcje wyświetlania drzewa elementów do wyświetlania podzespołów dopełniają możliwości orientacji w dużych modelach.

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – bogata paleta funkcji do wizualizacji pozwala na dowolne wizualizowanie modelu. Różne tryby OpenGL, z przezroczystością, cieniem lub odbiciem lustrzanym oraz z klasycznym ekranem krawędziowym, zapewniają wizualnie atrakcyjną prezentację modeli 3D. Do dyspozycji mamy również funkcję do ustawiania wirtualnych przekroi.

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – w trybach 2D i 3D dostępne są podstawowe funkcje wymiarowania, za pomocą, których można zwymiarować obiekt lub uzupełniać istniejące wymiary. Możliwość wstawienia pinezki z notatką (nie są drukowane) oraz zaznaczenie obszaru którego dotyczy jest dużym ułatwieniem.

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – wydruk jest wykonywany poprzez podgląd wydruku lub w oknie dialogowym drukowania, które można również wykorzystać do wyboru części rysunku lub modelu 3D. Zawartość ekranu można również zapisać jako plik PDF 2D.

 

MegaCAD 2D/3D Viewer Professional – model 3D można zapisać w formacie MegaCADa lub w jednym z uniwersalnych formatów. Wygenerowaną dokumentacje 2D można zapisać w oddzielnym pliku 2D w formacie MegaCADa lub DWG/DXF.

 

Informacje – otwarcie pliku *.pdf Otwarcie pliku
   
Opis aplikacji – pobranie spakowanego pliku *.pdf Pobranie opisu
Przejście do pobrania wersji testowej Pobranie - Wersje testowe

Operacje i ich podgląd

Wirtualny przekrój

Pinezka z informacją

Formaty eksportu

 

Logo