Formaty Import/Eksport

Logo MegaCADa

… formaty wymiany danych

Poniżej znajdziecie Państwo spis najważniejszych formatów wymiany danych z innymi programami CAD.

Poniższy spis – plik „formaty.pdf” (rozmiar 300 kB) Formaty wymiany danych

 

Najważniejsze formaty
Wersje Lt, 2D OEM i 2D
import/eksport
Wersje 3D i 3D UN&SF
import/eksport
Uwagi
DWG (automatycznie wiele plików) 2D i 3D +/+(+) +/+(+) do formatu 2020, Import/Eksport
DXF (automatycznie wiele plików) +/+(+) +/+(+) format tekstowy i binarny, Import/Eksport
CDL +/+ +/+ Import/Eksport
SAT/SAB/ASAT/ASAB -/- +/+ od wersji 1.6 do 2016, Import/Eksport
IGES 2D -/- +/+ Import/Eksport
IGES 3D -/- +/+ Import/Eksport, modele powierzchniowe i bryłowe łącznie z formatem 5.3 zawierającym również dane 2D oraz strukturę
Inventor (IPT, IAM) -/- +/- Import V6-2015
VDA-FS -/- +/+ Import/Eksport, modele powierzchniowe w formatach 1.0 i 2.0
STEP -/- +/+ AP203 i AP214- Import/Eksport
JT -/- +/- Import
IFC -/- +/- Import
CATIA 4 -/- +/+ *.MOD i *.EXP Import w formatach 4.1.x i 4.2.x, Eksport w formacie 4.2.4
CATIA 5 -/- +/+ Import/Eksport do wersji CATIA 5 R25
CATIA 6 -/- +/- Import z wersji CATIA 6 R2015x
STL -/- +/+ Import/Eksport
VRML -/- -/+ Eksport w formacie 1.0 (tylko geometria)
WMF1) +/+ +/+ Import/Eksport
Bitmapy/Obróbka2) +/+ +/+ Import/Eksport BMP, PCX, TIFF, JPEG
Access3) +/+ +/+ Import/Eksport w formacie MDB modeli 2D
Pro/E -/- +/- PRO/E Import od Rev. 16 do Creo 3.0
Parasolid *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN -/- +/- Import 28.0.159
Solid Edge *.PAR, *.ASM, *.PSM -/- +/- Import V18-ST8
SolidWorks *.SLDPRT, *.SLDASM -/- +/- Import 2003-2015
Unigraphics (NX) -/- +/- Import 1-10
3D PDF -/- -/+ Eksport
HPGL -/- +/+ Format 1.0

1) przez schowek
2) obróbka nie występuje w wersji Lt
3) nie występuje w wersji Lt i 2D OEM

Logo