Uaktualnienia i zamiany

Uaktualnienia i zamiany

Logo MegaCADa

… Ceny i warunki zakupu od dnia 01.02.2022 r.


Uaktualnienia z wersji starszych niż 2022 ->  Zapytanie o cenę


Wymiana do wersji lepszej -> ceny* poniżej lub Zapytanie o cenę

Wersja 2022
Ceny w EUROInfo
pojedyncze stanowiska z 2022 ze starszych
z Lt do wersji 2D OEM 520,00 Zapytanie o cenę
Lt do wersji 2D 1.665,00 Zapytanie o cenę
z 2D OEM do wersji 2D 1.665,00 Zapytanie o cenę
z 2D do wersji 3D 2.762,50 Zapytanie o cenę
z 2D do wersji 3D UN&SF 4.760,00 Zapytanie o cenę
z 3D do wersji 3D UN&SF 2.975,00 Zapytanie o cenę

* Wszystkie podane ceny są cenami wersji elektronicznej. Dopłata do wersji pudełkowej – 30 euro netto.

Podane ceny i warunki zakupu nie są wiążącą ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany cen.