MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

MegaCAD – Licencjonowanie

Ważność licencji

Licencjonowanie MegaCADa – aktualnie licencje na nasze oprogramowanie są ważne bezterminowo. Nie wymagają opłat rocznych lub innych. Reasumując zakupując program mamy prawo używać go bezterminowo na komputerach z systemem operacyjnym, na którym MegaCAD działa prawidłowo.
Wyjątek stanowią przyszłe systemy operacyjne, w których nastąpiły zmiany uniemożliwiające prawidłowe działanie programu (czego niestety nie możemy przewidzieć). Aktualne wersje pracują bezproblemowo na systemie Windows w wersji 10 i 11.


Sposób licencjonowania

Licencjonowanie MegaCADa – nowy sposób – pozwala na używanie programu na wielu komputerach. Od października 2021 r. wprowadzony został nowy sposób licencjonowania programu. Aktualnie oprogramowanie jest licencjonowane online.


Zasada działania

Kupując określoną liczbę licencji nie jesteśmy ograniczeni do używania MegaCADa tylko na zakupiona liczbę stanowisk. Program można zainstalować na dowolnej ilości komputerów z tym, że jednocześnie uruchomimy tylko na zakupionej liczbie stanowisk. Reasumując nowy sposób pozwala na używanie MegaCADa na wielu komputerach, nawet przy zakupie tylko jednej licencji.
W przypadku zakupu jednej licencji można program zainstalować na wielu komputerach. W takim przypadku jednocześnie można uruchomić program na jednym komputerze. Jedynym warunkiem jest połączenie z internetem.
Dodatkową zaletą jest dostęp online do informacji o nowościach, aktualizacjach oraz bezpłatnych aplikacji i uaktualnień.


Przypadki szczególne

Używanie offline

Można również czasowo używać program offline, czyli bez połączenia z internetem. W takim przypadku „wypożyczamy” licencję na określony czas (maksimum 14 dni) przy działającym połączeniu online. Po wypożyczeniu MegaCAD będzie działał bez połączenia z internetem. Dopóki licencja jest wypożyczona, to liczba dostępnych licencji online jest zmniejszona o liczbę licencji „wypożyczonych”. Zwracając licencję lub po upływie zadeklarowanego przy wypożyczeniu czasu, dana licencja zostanie „zwrócona” i będzie działać online dla wszystkich urządzeń.

Utrata połączenia

W przypadku utraty połączenia z internetem przy uruchomionym MegaCADzie – będzie on działał do 8 godzin. W tym czasie można połączyć się na chwilę z internetem np. przez komórkę i wypożyczyć licencję (jak wyżej). Po wypożyczeniu można komputer odłączyć od internetu


Dane osobowe

Dzięki licencjonowaniu online MegaCAD uzyskuje dostęp do serwera licencji MegaCADa przez Internet w regularnych odstępach czasu. W tym procesie nie są przekazywane żadne dane osobowe. W oprogramowaniu MegaCAD porównywane są tylko istniejące parametry.

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie