MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

MegaCAD 3D Blech

MegaCAD 3D Blech – większa wydajność w projektowaniu konstrukcji blaszanych.
Konstrukcje blaszane są zawsze wyzwaniem. Charakterystyka materiału i związek z produkcją muszą być brane pod uwagę znacznie częściej niż w innych obszarach inżynierii mechanicznej.
Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania i projektowania blacha stała się integralną częścią naszego świata. Wszędzie można spotkać korpusy z blachy we wszystkich możliwych rozmiarach, kształtach i kolorach. Konstruktorzy i projektanci cenią sobie stabilność i plastyczność tego materiału. Dzięki MegaCAD Sheet Metal 3D opracowano moduły oprogramowania, które już zapewniają kompleksową wiedzę dotyczącą blachy. To innowacyjne rozwiązanie uwzględnia właściwości materiału na wszystkich etapach projektowania i oferuje zaawansowane narzędzia do produkcji.
Od projektu po produkcję oferujemy spójne rozwiązanie, które nie tylko zachwyca swoimi właściwościami technicznymi, ale także jest proste i intuicyjne w obsłudze oraz oferowane jest w rozsądnej cenie.


MegaCAD 3D Blech – dzięki MegaCAD Sheet Metal możesz zapewnić szybki i niezawodny projekt poprzez automatyczne przetwarzanie aż do rysunku produkcyjnego części blaszanych. Potężne funkcje i przemyślane narzędzia zostały tu połączone w intuicyjnym interfejsie. MegaCAD łączy w sobie wiedzę materiałową i praktyczną obsługę obróbki blach.


MegaCAD 3D Blech – niektórzy projektanci zaczynają od projektowania 2D i „pogrubiają” powierzchnie, tworząc bryły. Inni projektanci pracują od razu w 3D i dopiero w dalszym etapie opracowują składany korpus. Obie ścieżki i wiele innych opcji są otwarte dla użytkowników MegaCAD.
W MegaCAD Sheet Metal 3D składane korpusy można opracowywać automatycznie jednym kliknięciem myszy. Wynik jest dostępny na ekranie w ciągu kilku sekund w postaci konturu 2D ze wszystkimi liniami gięcia i niezbędnymi nacięciami i może być dalej przetwarzany jak rysunek 2D.


MegaCAD 3D Blech – od projektu po produkcję.
W tym specjalnym oprogramowaniu potężne narzędzia konstrukcyjne i zaawansowane funkcje obróbki części blaszanych są połączone w jednym interfejsie. Wiedza na temat materiału i praktyczne obchodzenie się z nim są zintegrowane z oprogramowaniem. Wymagania dotyczące technologii produkcji są identyfikowane w trakcie budowy, a rozwiązania oferowane są niezależnie.


MegaCAD 3D Blech – nawet przy grubościach ścianek przekraczających 100 mm rozwinięcia są prawidłowe z dokładnością do 0,1 milimetra. Położenie powierzchni neutralnej – a co za tym idzie długość rozciągniętej blachy – można z grubsza określić za pomocą współczynnika korekcyjnego (wartość k) zgodnie z DIN lub można określić precyzyjnie za pomocą wartości kompensacji zależnej od materiału i użytego narzędzia


MegaCAD 3D Blech –składa się z dwóch modułów. Unfold służy do rozwijania konstrukcji bez możliwości rozwinięcia brył obrotowych. SF służy do rozwijania brył obrotowych. MegaCAD wraz obiema częściami aplikacji jest doskonałym narzędziem do opracowania rozwinięć praktycznie dowolnej konstrukcji blaszanej.


MegaCAD 3D Blech – do obiektu rozwijalnego w prosty sposób dopisujemy i/lub edytujemy parametry zginania. Uwzględnia się rozciąganie lub ściskanie związane z procesem gięcia.

MegaCAD 3D Blech – oferuje predefiniowane specjalne kształty. Określamy wymiary bezpośrednio na elemencie. Okna dialogowe wprowadzania danych dla płaszcza rury/cylindra, kolanka segmentowego, kolanka, dna tłoczone lub opcjonalnie z segmentacją, trójniki, złącza dwuczęściowe i wieloczęściowe.


MegaCAD 3D Blech – oferuje funkcje do
automatycznego przetwarzania płaskich konturów na elementy składowe obiektu blaszanego. Kontur dodajemy z parametryzowanym gięciem: promienie, nacięcia itp.

MegaCAD 3D Blech – oferuje edycję powierzchni składowych obiektu blaszanego. Zmiana grubość blachy i wybranych promieni gięcia. Parametryzowane rozcinanie krawędzi lub powierzchni z możliwością dodania zakładek lub dalszych powierzchni do obiektu.


MegaCAD 3D Blech – oferuje tworzenie zakładek parametrycznych za pomocą asystenta wprowadzania. Zakładki mogą być tworzone z konturu 2D lub poprzez okna dialogowe.

MegaCAD 3D Blech – łatwe przypisywanie nacięć w narożach oraz ich indywidualna edycja.


MegaCAD 3D Blech – zawiera szereg funkcji do tworzenia brył przejściowych (z jednego kształtu w drugi). Jednym z prostszych może być przejście z prostokąta w elipsę.

MegaCAD 3D Blech – zawiera pakiet funkcji do wycinania parametryzowanych macierzy otworów oraz przetłoczeń.


MegaCAD 3D Blech – funkcje informacyjne w postaci inteligentnego kursora wyświetlają wszystkie istotne informacje na temat obiektu blaszanego.

MegaCAD 3D Blech – uzyskujemy płaskie rozwinięcia obiektów blaszanych z tabelami parametrów gięcia, krawędziami gięcia oraz obszarami gięcia.

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie