MegaCAD – Info

… trochę historii i dziś – MegaCAD

MegaCAD - logo 3D

MegaCAD jest programem szybko rozpowszechniającym się na naszym rynku. Po raz pierwszy w Polsce pojawił się w 1992 roku. Startował od oznaczenia 2.01. Po drodze pojawiło się wiele wersji, a niedawno miały swą promocję najnowsze wersje MegaCADa – 2020. Obecnie w Polsce, posługując się MegaCADem projektuje ponad 5000 firm.

MegaCAD jest programem umożliwiającym przede wszystkim tworzenie dowolnych projektów technicznych. Dodatkowe aplikacje umożliwiają projektowanie w wyspecjalizowanych branżach. Zastosowano dwukierunkową konwersję plików w formatach: DXF, DWG, CDL, SAT, STL i wielu innych.

MegaCAD – Start

Na samym początku umożliwiał projektowanie 2D i pozwalał na stworzenie dowolnej dokumentacji technicznej. Sam program od swojego początku projektowano (i nadal jest tak rozwijany) z położeniem szczególnego nacisku na prostotę i intuicyjność obsługi. Już w pierwszych wersjach (1990 r.) obsługę programu oparto na ikonach. Jednocześnie system podpowiedzi prowadził użytkownika za rękę. Wszystko to powodowało, że pomimo bogactwa funkcji i opcji, przeciętny Użytkownik opanowywał program w bardzo krótkim czasie. Następnym znaczącym krokiem było wprowadzenie wersji trójwymiarowej z modelowaniem bryłowym i powierzchniowym oraz modelowaniem parametrycznym, zarówno 2D jak i 3D.

MegaCAD 3D

Pozwalała ona na projektowanie modeli 3D, ich wizualizację oraz tworzenie dokumentacji 2D. W wersji tej dostępna była również wizualizacja zaprojektowanego modelu. Rozwijając program twórcy cały czas kładą szczególny nacisk na wygodę pracy oraz parametryzację (wersje 2D OEM, 2D i 3D). Narzędzia typu „kliknij i zwymiaruj” lub „kliknij i zmień” znacząco skracają czas niezbędny na projektowanie.

MegaCAD 

Aktualnie jest rozwijany są czterech podstawowych wersjach systemu: Lt, 2D OEM, 2D i 3D. Najprostsze wersje – Lt i 2D OEM – umożliwiają projektowanie 2D. Wersja 2D oferuje już proste modelowanie bryłowe. W wersjach 2D OEM i 2D do dyspozycji Użytkownika jest modelowanie parametryczne obiektów 2D. Są to bardzo zaawansowane wersje dwuwymiarowe CADa dla projektantów z dowolnych branż. Najbardziej rozwiniętą wersją jest wersja 3D, w której można zaprojektować dowolny parametryzowany model trójwymiarowy wraz z dokumentacją 2D. Oferuje  ona modelowanie bryłowe i powierzchniowe, modelowanie parametryczne oraz tworzenie modeli hybrydowych. Dokumentacja 2D jest dynamicznie połączona z modelem 3D. Pozwala to na automatyzację wielu czasochłonnych operacji. Dostępne biblioteki 3D i 2D skracają czas projektowania.

MegaCAD – uniwersalność

Jest to program CAD dla projektantów z dowolnej branży. Dzięki wielu zaawansowanym rozwiązaniom 3D oraz wielu dostępnym bibliotekom 3D jest to również bardzo wygodny program CAD dla mechaników czy konstruktorów z innych branż. Pozwala na projektowanie modeli złożonych z wielu zespołów, części i detali. Umożliwia tworzenie hierarchii części, ich edycję w obrębie jednego projektu lub globalnie z poziomu projektu. W wersjach 3D i 2D dysponujemy funkcjami do tworzenia różnego rodzaju zestawień np. ilościowych użytych elementów. Zestawienia mogą obejmować również strukturę zespoły/części/elementy.

MegaCAD – aplikacje

Od bardzo długiego czasu oferuje szereg aplikacjiGłównie są to aplikacje do rozwijania blach, tworzenia modeli kinematycznych, projektowania konstrukcji stalowych czy aplikacje do sterowania obrabiarkami.

Aplikacja Kinematyka umożliwia tworzenie modeli kinematycznych 3D. Definiowanie połączeń, napędów, opcje pozwalające na wykrycie kolizji poruszających się elementów 3D znacząco skracają czas uzyskania optymalnego rozwiązania. Bazuje modelu bryłowym i/lub powierzchniowym stworzonym w wersji 3D. 

Rozwijanie blach jest aplikacją do modelowania bryłowego i powierzchniowego elementów blaszanych a następnie uzyskania ich rozwinięcia. Powstałe elementy blaszane 3D za pomocą modelowania bryłowego jak i powierzchniowego są parametryzowane i tak jak w podstawowej wersji 3D mogą być dynamicznie połączone z dokumentacją 2D.

Aplikacja BP-CAM jest aplikacją sterowania elektrodrążarkami produkcji ZAP BP. Aplikacja jest postprocesorem i umożliwia tworzenie programu NC do elektrodrążarek. Wycinane detale mogą byc zaprojektowane w wersji 3D za pomocą modelowania bryłowego i powierzchniowego. Aplikacja umożliwia również stworzenie programu NC dla detalu 3D na podstawie konturów 2D, czyli detal można opracować wykorzystując wersje 2D OEM lub 2D. Zaprojektowane kształty mogą powstać poprzez posługiwanie się jedynie funkcjami do projektowania 2D.

 
Przykładowy model 3DPodstawowe wersje – informacje:

– MegaCAD Lt Przejście do informacji o wersji Lt
– MegaCAD 2D OEM Przejście do informacji o wersji 2D OEM
– MegaCAD 2D Przejście do informacji o wersji 2D
– MegaCAD 3D Przejście do informacji o wersji 3D

 MegaCAD – różnice pomiędzy wersjami


MegaCAD 
wersje testowe. Na ile MegaCAD jest przydatny do projektowania w Państwa firmie, można sprawdzić zaznajamiając się z wersją DEMO, umożliwiającą wypróbowanie wszystkich funkcji. Jest to pełna wersja programu z ograniczeniem na czas działania (15 dni od instalacji).


Pobieranie wersji testowych (15-sto dniowych)

Logo