MegaCAD LT

Logo MegaCADa

… MegaCAD Lt

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

MegaCAD Lt – aktualnie 2022 Lt – jest to najmniejsza wersja z rodziny MegaCADa. Jest to CAD dla projektantów i technologów, którzy zajmują się projektowaniem 2D tworząc niewielkie projekty techniczne. W programie można wykonać każdy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia prostej dokumentacji 2D. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. Jednocześnie wymiana danych przez formaty DWG i DXF pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.

MegaCAD Lt gwarantuje łatwy start w profesjonalnym rysunku oraz doskonały stosunek ceny do jakości. W bardzo krótkim czasie można poznać program i sprawnie się nim posługiwać. Czas szkolenia wynosi ok. 10 godzin.

 

mclt 

MegaCAD Lt – szeroka paleta funkcji rysunkowych: linie, okręgi, łuki, elipsy i ich wycinki oraz predefiniowane formy. W połączeniu z opcjami wyboru punktów konstrukcyjnych pozwala znacząco ograniczyć konieczność konstruowania elementów pomocniczych i przyspieszyć projektowanie.

 MegaCAD Lt – bogata paleta funkcji edycyjnych: kopiowanie, obroty, skalowanie, rozciąganie itp.. Dodatkowo w każdej funkcji znajdujemy dodatkowe opcje. Powoduje to, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest szybkie i bardzo proste.

 MegaCAD Lt – bogata paleta opcji wyboru punktów konstrukcyjnych pozwala na precyzyjne i szybkie projektowanie. Mamy do dyspozycji od opcji takich jak punkt końcowy czy środek, przez opcje bardziej zaawansowane jak punkt przecięć na przedłużeniach, a skończywszy na kombinacji wszystkich dostępnych opcji.

 MegaCAD Lt – zawiera bogate biblioteki typowych oznaczeń. W skład wchodzą konstrukcje stalowe, mechanika połączenia, instalacje sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe, znaki drogowe, zieleń. Łącznie ponad 8000 typowych oznaczeń.

Oczywiście dysponujemy funkcjami do tworzenia własnych elementów bibliotecznych. Elementy te można tworzyć dynamicznie w trakcie projektowania, i od razu wykorzystać, nawet w tym samym projekcie.

 MegaCAD Lt – wielość funkcji pozwala na bardzo szybkie wymiarowanie. Jednocześnie wykorzystanie mechanizmu Drag&Drop pozwala w dużym stopniu zaumatyzować cały proces. Wymiary można również automatycznie wstawiać również podczas rysowania elementów. Opcje powiązania elementu z jego wymiarem skutkują zmiana elementu po zmianie wartości wymiaru.

Informacje – otwarcie pliku *.pdf tekst alternatywny
Przejście do pobrania wersji testowej tekst alternatywny

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 30
Wybór elementów (sposoby) 25
Linie (w tym krzywe) / Izometria 10(1)/+
Punkty (konfiguracja, parametryzowane macierze) 1
Okręgi (parametryzowane macierze) 8
Łuki 5
Elipsy i ich wycinki 4
Kreskowanie (zamalowywanie) +(+)
Linie wymiarowe / konfiguracja 12/+
Teksty 6
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana +/+
Informacje matematyczne 6
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka +
Konfigurowanie grubości elementów +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 9
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 7
Fazowanie, zaokrąglanie +
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+
Autonumeracja, Wykazy ilościowe elementów i materiałów (arkusz/rysunek/PDF) -/+/-/-
Wczytywanie i zapis formatów bitmapowych +/-

 

mclt01

mclt02

mclt03

mclt04

mclt05

mclt08

 

Logo