MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

MegaCAD 2D OEM

MegaCAD 2D OEM jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji Lt o szereg funkcji. Przyda się w każdym biurze technicznym, które tworzy precyzyjne rysunki techniczne, szkice, schematy blokowe czy infografiki. Aby to zrobić, skorzystaj ze wszystkich niezbędnych funkcji rysowania i edycji w przejrzystym menu. Wersja MegaCAD 2D OEM ułatwia rozpoczęcie profesjonalnego rysowania – i to przy doskonałym stosunku ceny do wydajności.


MegaCAD 2D OEM – dla początkujących w profesjonalnym rysowaniu CAD.
Wersja 2D OEM jest jedną z najmniejszych wersji z rodziny programów MegaCAD. Jest to idealny produkt dla projektantów lub biur technicznych, które często tworzą rysunki techniczne 2D.
Wszystkie ważne podstawowe funkcje projektowania w 2D są już uwzględnione. Wymiana rysunków z innymi systemami CAD odbywa się poprzez interfejs DXF/DWG. W dowolnym momencie możesz dokonać aktualizacji do lepszych wersji MegaCAD.
MegaCAD 2D OEM stanowi podstawowe wyposażenie każdego biura technicznego, w którym tworzone są projekty techniczne 2D. Jest to również idealne rozwiązanie dla każdego technologa. W prosty sposób tworzymy schematy w dowolnych branżach, dokumentację techniczną, schematy itp..


MegaCAD 2D OEM jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji Lt o cały szereg funkcji. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonują dwuwymiarowe projekty techniczne. W programie można wykonać każdy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia prostej dokumentacji 2D. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. Jednocześnie wymiana danych przez formaty DWG i DXF pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.
MegaCAD 2D OEM gwarantuje łatwy start w profesjonalnym rysunku oraz doskonały stosunek ceny do jakości. W bardzo krótkim czasie można poznać program i sprawnie się nim posługiwać. Czas szkolenia wynosi ok. 12 godzin.


MegaCAD 2D OEM – dodatkowy pakiet polskich funkcji opracowanych w znacznej części na zamówienie Użytkowników. Pozwala przyspieszyć znacząco proces tworzenia dokumentacji 2D.


MegaCAD 2D OEM – bogata paleta funkcji edycyjnych: kopiowanie, obroty, skalowanie, rozciąganie itp.. Dodatkowo w każdej funkcji znajdujemy dodatkowe opcje. Powoduje to, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest szybkie i bardzo proste


MegaCAD 2D OEM – wielość funkcji pozwala na bardzo szybkie wymiarowanie. Jednocześnie wykorzystanie mechanizmu Drag&Drop podczas wymiarowania pozwala w dużym stopniu zaumatyzować cały proces. Wymiary można również automatycznie wstawiać podczas rysowania elementów. Opcje powiązania elementu z jego wymiarem skutkują zmiana elementu po zmianie wartości wymiaru.
Kreator wymiarów sugeruje najbardziej prawdopodobny typ wymiaru.
Automatyczne przełączanie między wymiarami poziomymi, pionowymi, równoległymi, kątowymi i odległościowymi


MegaCAD 2D OEM – przesuwaj i rozciągaj elementy za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Użyj kursora poleceń, aby bezpośrednio zmieniać elementy za pomocą kliknięcia myszą.
Bezpośrednia edycja obiektów bez konieczności wyboru poleceń z menu. Duplikuj, obracaj, przesuwaj, kopiuj, odbijaj lustrzanie, rozciągaj.

MegaCAD 2D OEM – bogata paleta opcji wyboru punktów konstrukcyjnych pozwala na precyzyjne i szybkie projektowanie. Mamy do dyspozycji od opcji takich jak punkt końcowy czy środek, przez opcje bardziej zaawansowane jak punkt przecięć na przedłużeniach, a skończywszy na kombinacji wszystkich dostępnych opcji.


MegaCAD 2D OEM – wielość funkcji służących do zarządzania warstwami, ich włączania/wyłączania, zamrażania itp. pozwala bardzo sprawnie tworzyć skomplikowane projekty.

MegaCAD 2D OEM – Automatyczne wykrywanie powierzchni upraszcza kreskowanie, pomiar powierzchni itp..


MegaCAD 2D OEM – Linia tekstu i blok tekstu do szybkiego etykietowania. Edytor tekstu RFT do rozszerzonej reprezentacji informacji o różnych atrybutach

MegaCAD 2D OEM – Dopisywanie informacji do obiektów oraz wykazy uzytych elementów nie stanowią problemu. Dysponujemy zarówno wykazami ilościowymi jak i strukturą zespołów, części i pojedynczych elementów.


MegaCAD 2D OEM – Zawiera moduł do parametryzacji 2D. Pozwala na tworzenie parametryzowanych obiektów w obrębie jednego projektu. Można również tworzyć parametryzowane elementy biblioteczne.

MegaCAD 2D OEM – służy jako platforma do pracy z wieloma aplikacjami stworzonymi przez naszą firmę. Głównie są to aplikacje służące do sterowania maszynami CNC.

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie