MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

MegaCAD 2024

MegaCAD 2024 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój CAD opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Duży nacisk został położony na dalszy rozwój modelowania 3D oraz zestawień materiałowych.


Opis nowości 2024
Pobranie opisu w pliku *.zip -> (opis_nowosci_2024-2023.zip – 2,0 MB)


Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

Zarządzanie licencjami:

◦ Użytkownicy licencji
◦ Przydzielanie licencji
◦ Zarządzanie licencjami

Nowości 2D

◦ Ustawienie ścieżek programu bezpośrednio w programie
◦ Dostosowanie menu – zmiany
◦ Szybki dostęp do wydruku
◦ Ustawianie widoczności – dodatkowe funkcje
◦ Linia równoległa – dodatkowe opcje
◦ Linia tekstu z parametrami
◦ Definiowanie listy ulubionych kreskowań
◦ ON/OFF współrzędnych
◦ Dodatkowe opcje w siatkach osi
◦ Drag&Drop – okręgi i łuki
◦ Drag&Drop – linia równoległa
◦ Drag&Drop – edycja polilinii
◦ Obrót częściowego widoku
◦ Eksport PDF – nowe opcje
◦ Lista częsci – filtry zestawień
◦ Lista części – Przełączanie trybów
◦ Lista części – opcje wydruków


Nowości 3D

◦ Drag&Drop – edycja obiektów podrzędnych
◦ Drag&Drop – zmiany w wierceniach 3D
◦ Opcje generowania brył i powierzchni na bazie elementów 2D
◦ Rozszerzenie kontroli kolizji
◦ Nowe opcje w definiowaniu materiałów
◦ Pozycjonowanie siatek osi
◦ Pozycjonowanie obiektów – nowe opcje
◦ Nowe opcje wstawiania przy wierceniach
◦ Płaszczyzna robocza – opcje przedstawiania
◦ Drag&Drop – zmiany płaszczyzny roboczej
◦ Wiele płaszczyzn roboczych
◦ Selekcja płaszczyzny roboczej
◦ Zmiana ustawiania widoków w oknach
◦ Etykietowanie części
◦ Edycja etykiet
◦ Filtrowanie poprzez etykiety
◦ Dokumentacja 2D
▪ Zmiany we wstawianiu i lokalizacji widoków
▪ Dodawanie części do widoku
▪ Nowe opcje przekrojów
▪ Nowe opcje i ustawienia arkuszy 2D
▪ Zapisywanie arkuszy

oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie