MegaCAD– program do wspomagania projektowania, parametryzowany CAD w 2D i 3D. Bogata paleta narzędzi pozwala na projektowanie 2D jak i modelowanie 3D. Zaawansowane funkcje umożliwiają modelowanie parametryzowane 3D i 2D. Modele mogą zawierać wiele rozwiązań wraz z dynamicznie połączoną dokumentacją 2D. Oferowana wersja edukacyjna – CAD dla szkół – funkcjonalnie nie różni się od wersji komercyjnej.

MegaCAD
- witamy w serwisie

Różnice między wersjami

Poniżej znajdziecie Państwo spis najważniejszych różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami MegaCADa

 

Najważniejsze funkcje MegaCADa

Lt

2D OEM

2D

3D

Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom

+/+

+/+

+/+

+/+

Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania)

36

36

36

36

Wybór elementów (sposoby)

30

30

30

30

Linie (w tym krzywe) / Izometria

10(1)/+

52(1)/+

70 (5)/+

70 (5)/+

Punkty/konfiguracja, parametryzowane macierze)

1/-

2/-

10/+

10/+

Okręgi/parametryzowane macierze)

8/-

21/+

37/+

37/+

Łuki

5

15

34

34

Elipsy i ich wycinki

4

4

22

22

Kreskowanie/zamalowywanie/zamalowywanie bitmapami

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

Linie wymiarowe / konfiguracja

12/+

14/+

21/+

21/+

Teksty

12

22

29

29

Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana Drag&Drop

+/+/+

+/+/+

+/+/+

+/+/+

Informacje matematyczne

10

19

30

30

Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka

+

+

+

+

Konfigurowanie grubości elementów

+

+

+

+

Import/Export DXF 2D, DWG 2D

+/+

+/+

+/+

+/+

Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp.

9

11

17

17

Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp.

7

7

14

14

Fazowanie, zaokrąglanie (ilość)

+ (2)

+ (2)

+ (4)

+ (7)

Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop

+/+

+/+

+/+

+/+

Autonumeracja, Wykazy ilościowe elementów i materiałów (arkusz/rysunek/PDF)

-/+/-/-

-/+/+/+

+/+/+/+

+/+/+/+

Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych

+/-/-

+/+/-

+/+/+

+/+/+

Definiowanie skrótów klawiaturowych

-/+

+

+

Definiowanie zestawów atrybutów

-/-

-/+60

+/+60

+/+60

Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll

-/-

+/+

+/+

+/+

Parametryzacja 2D/zmienne

-/-

+/-

+/+

+/+

Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami

+

+(+35)

+(+35)

+(+35)

Modele bryłowe / parametryzacja 3D

-/-

-/-

20/-

31/+

Modele powierzchniowe / parametryzacja 3D

-/-

-/-

-/-

29/+

Podstawowa/Zaawansowana arytmetyka i obróbka brył

-/-

-/-

+/-

+/+

Powiązania pomiędzy bryłami

+

Historia tworzenia modelu/edycja historii

+

Import/Export IGES 3D, SAT, SAB, STL itp.

+

Edycja kształtu bryły – rozciąganie, przesuwanie otworów itp.

+

Arytmetyka z zaokrąglaniem i fazowaniem krzywych przenikania

+

Interaktywne połączenie dokumentacji 2D z modelem 3D

+

Model 3D: złożenie z części/edycja części/wymiana

+/-/-

+/+/+

Konstruowanie krzywych przenikania

+

Tworzenie rozwiązań alternatywnych

+

Arytmetyka powierzchni oraz brył i powierzchni

+

Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera

+/+/+/+

+/+/+/+

+/+/+/+

Współpraca z Excell / Access

-/-

-/-

-/+

+/+

 

Wersja testowa
Ostatni film
Licencjonowanie