BP-CAM

Logo MegaCADa

… BP-CAM – sterowanie elektrodrążarkami drutowymi

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

BP-CAM służy do sterowania pracą elektrodrążarki (czteroosiowej lub dwuosiowej). Specyfika pracy elektrodrążarki drutowej wymaga nietypowego rozwiązania problemu sterowania elektrodami obrabiającymi wykonywany detal. Mając na rysunku zdefiniowany górny i dolny kontur wycinanego elementu, w MegaCADzie uruchamiamy sterownik maszyny. W sterowniku definiujemy grubość wycinanego detalu. Plik z danymi można zapisać na dysku lub wysłać bezpośrednio do obrabiarki. 

BP-CAM – kontury detalu (cięcia) można tworzyć zarówno jako rysunki płaskie (również do cięcia pod kątem) lub wygenerować na bazie modelu bryłowego (powierzchniowego). Można wykorzystać oferowane przez MegaCADa modelowanie bryłowe / powierzchniowe i z gotowego modelu wygenerować kontury detalu. Dodatkowo, w przypadku wykorzystania modelowania parametrycznego, będziemy dysponować całym typoszeregiem konturów detalu.

BP-CAM rozwiązuje nietypowy problem wynikający ze specyfiki pracy elektrodrążarki – sterowania elektrodami obrabiającymi wykonywany detal. Podczas wycinania elementów stożkowych, prowadnice drutu nie poruszają się po krzywych identycznych z kształtem krawędzi elementu obrabianego, lecz po ich ekwidystantach. W przypadku wycinania elementu o kształcie krawędzi górnej powierzchni różniącym się od dolnej, krzywe po których poruszają się prowadnice nie są już ekwidystantami krawędzi detalu. Wektor przesunięcia prowadnicy elektrody (w stosunku do wycinanego punktu krawędzi) trzeba przeliczać dla każdego punktu wycinanej powierzchni i to dla obu prowadnic oddzielnie.
Wymaga minimum MegaCADa w wersji 2D OEM.

 

Strona producenta obrabiarek – firma ZAP BP tekst alternatywny
Informacje – otwarcie pliku *.pdf tekst alternatywny
Informacje – pobranie pliku tekst alternatywny
Pobieranie wersji testowych (30-sto dniowych) tekst alternatywny
Cena aplikacji tekst alternatywny

 

Przykładowe zdjęcia maszyn oraz detalu.

konika

bp02b

bp01b

bpcam-100

 

Logo