Różnice – wersje

Logo MegaCADa

… a tu znajdują się różnice pomiędzy wersjami

 

Różnice pomiędzy wersjami
Aktualnie w sprzedaży znajdują się cztery podstawowe wersje systemu MegaCAD:

MegaCAD Lt   Przejście do informacji o wersji Lt
MegaCAD 2D OEM   Przejście do informacji o wersji 2D OEM
MegaCAD 2D   Przejście do informacji o wersji 2D
MegaCAD 3D   Przejście do informacji o wersji 3D

 

Poniżej znajdziecie Państwo spis różnic (głównie ilościowy) pomiędzy poszczególnymi aktualnie sprzedawanymi wersjami MegaCAD.

Poniższy spis -> plik „roznice.pdf” (rozmiar 300 kB) tekst alternatywny

 

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Lt 2D OEM 2D 3D
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+ +/+ +/+ +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 36 36 36 36
Wybór elementów (sposoby) 30 30 30 30
Linie (w tym krzywe) / Izometria 10(1)/+ 51(1)/+ 68(5)/+ 68(5)/+
Punkty/konfiguracja, parametryzowane macierze) 1/- 2/- 10/+ 10/+
Okręgi/parametryzowane macierze) 8/- 21/+ 37/+ 37/+
Łuki 5 15 34 34
Elipsy i ich wycinki 4 4 22 22
Kreskowanie/zamalowywanie/zamalowywanie bitmapami +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+
Linie wymiarowe / konfiguracja 12/+ 14/+ 21/+ 21/+
Teksty 12 22 29 29
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana Drag&Drop +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+
Informacje matematyczne 10 19 30 30
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka + + + +
Konfigurowanie grubości elementów + + + +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+ +/+ +/+ +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 9 11 17 17
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 7 7 14 14
Fazowanie, zaokrąglanie (ilość) + (2) + (2) + (4) + (7)
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+ +/+ +/+ +/+
Autonumeracja, Wykazy ilościowe elementów i materiałów (arkusz/rysunek/PDF) -/+/-/- -/+/+/+ +/+/+/+ +/+/+/+
Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych +/-/- +/+/- +/+/+ +/+/+
Definiowanie skrótów klawiaturowych -/+ + +
Definiowanie zestawów atrybutów -/- -/+60 +/+60 +/+60
Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll -/- +/+ +/+ +/+
Parametryzacja 2D/zmienne -/- +/- +/+ +/+
Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami + +(+35) +(+35) +(+35)
Modele bryłowe / parametryzacja 3D -/- -/- 20/- 31/+
Modele powierzchniowe / parametryzacja 3D -/- -/- -/- 29/+
Podstawowa/Zaawansowana arytmetyka i obróbka brył -/- -/- +/- +/+
Powiązania pomiędzy bryłami +
Historia tworzenia modelu/edycja historii +
Import/Export IGES 3D, SAT, SAB, STL itp. +
Edycja kształtu bryły – rozciąganie, przesuwanie otworów itp. +
Arytmetyka z zaokrąglaniem i fazowaniem krzywych przenikania +
Interaktywne połączenie dokumentacji 2D z modelem 3D +
Model 3D: złożenie z części/edycja części/wymiana +/-/- +/+/+
Konstruowanie krzywych przenikania +
Tworzenie rozwiązań alternatywnych +
Arytmetyka powierzchni oraz brył i powierzchni +
Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera +/+/+/+ +/+/+/+ +/+/+/+
Współpraca z Excell / Access -/- -/- -/+ +/+
Logo