Roczny abonament na uaktualnienia

Roczny abonament na uaktualnienia

Logo MegaCADa

… Ceny i warunki zakupu od dnia 10.03.2022 r.


Roczny abonament na uaktualnienia  INFO

Wersja 2022*
Ceny w EURO – OPŁATA ROCZNAInfo
pierwsze stanowisko każde następne stanowisko

MegaCAD Lt INFO

105,00 84,00

MegaCAD 2D OEM INFO

310,00 300,00

MegaCAD 2D INFO

315,00 252,00

MegaCAD 3D INFO

556,50 445,20

MegaCAD Blech 3D (UN&SF) → INFO

997,50 798,00

MegaCAD Viewer 2D/3D ProfessionalINFO

80,00 80,00
Aplikacje (cena nie zawiera abonamentu na MegaCADa)
Ceny w EURO – OPŁATA ROCZNAInfo
pierwsze stanowisko każde następne stanowisko

BP-CAM → INFO

400,00 400,00

RobotCAM

1.200,00 1.200,00

MegaCAD Kinematik → INFO

105,00 84,00

* Wszystkie podane ceny są cenami wersji elektronicznej. Dopłata do wersji pudełkowej – 30 euro netto.

Podane ceny i warunki zakupu nie są wiążącą ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany cen.